NAZARET – MOIM DOMEM

Poświęcenie rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Bóg rzekł: „Niech stanie się światłość!” Rdz1, 3a

Niech nasz Dom zapłonie Światłem Chrystusa!

ZARYS PLANU
Czas trwania: 25.12.2020-02.02.2021 – 40 dni

Cel:
Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.

Dom Nazaretanski

Podczas mszy nasi harcerze uroczyście wnoszą Betlejemskie Światło Pokoju.

Betlejemskie Światełko Pokoju_5
Betlejemskie Światełko Pokoju_13
Betlejemskie Światełko Pokoju_24

Miesiąc temu, przy ul. Zdrojowej w Nowym Sączu runęła stara lipa, będąca pomnikiem przyrody. Na szczęście nie na pobliską drogę. Powalonej lipy, leżącej na stromym stoku, nie można usunąć, bo musi być zdjęty z niej status pomnika przyrody. Taką decyzję może podjąć jedynie rada miasta.

122323348 n

Czy radni wyrażą na to zgodę będzie wiadomo w przyszły wtorek, bo w tym dniu ma odbyć się druga część sesji rady miasta? Jeśli tak się stanie starą lipę będzie można usunąć. Teraz jest ona jeszcze pomnikiem przyrody i dopóki będzie miała taki status jest to niemożliwe.

Lipa czekającą na usunięcie jest jedną z trzech, które do niedawna rosły przy ul. Zdrojowej. Wszystkie lipy (zespół trzech drzew) stały się pomnikiem przyrody, zgodnie z decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie w lipcu 1973 roku. Przed miesiącem, jak dowiedział się Sądeczanin dwie z nich zostały wycięte.

- Półtora roku temu Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Nowym Sączu wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie o zgodę na zdjęcie statusu pomnika przyrody ze wspomnianych trzech lip i o zgodę na ich wycięcie - – tłumaczy Grzegorz Tabasz, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sączu. – Wnioskowali o to mieszkańcy. Każda z tych lip miała w obwodzie około trzech metrów.

dsc 0524

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wydała, po inspekcji w terenie, zgodę na wycinkę dwóch drzew. A co z trzecim drzewem? RDOŚ uznał, że można je zachować.

- Jednak podczas wycinki tych dwóch lip, trzecia również się przewróciła – dodaje Grzegorz Tabasz. - Okazało się, że drzewo to w ogólne nie miało systemu korzeniowego. Korzenie przegniły. Choć jest powalone, nadal jest pomnikiem przyrody. Zgodnie z prawem, aby je usunąć, musi być zdjęty z niego status pomnika przyrody. Jest to więc techniczna uchwała.

Kiedy okazało się, że przynajmniej dwóch z trzech lip nie uda się uratować wśród mieszkańców ulicy Zdrojowej zrodziła się inicjatywa. Mieszkańcy postawili nowy krzyż, a obok niego stanęła także nowa kapliczka. Starą, którą już bardzo nadgryzł ząb czasu, a która wisiała na jednej z lip, zdjęli mieszkańcy. Starego krzyża, który został postawiony w tym miejscu najprawdopodobniej w 1949 roku też nie udało się uratować. Zastąpił go nowy. Jedynie ocalała z niego stara tabliczka z datą 1949. Tabliczka została oczywiście odnowiona.

Źródło: https://sadeczanin.info

Błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.

Św. Krzysztofa
Św. Krzysztofa
Św. Krzysztofa

adoracja 2020

Adoracja czyli uwielbienie Pana Jezusa w Eucharystii jest okazją do podziękowania Mu za dar ŻYCIA!!!

Módlmy się również o ustanie epidemii!!!!