litwa

Gietrzwałd – Św. Lipka – Troki – Wilno – Sokółka - Lublin

Dzień 1. Środa (28.IX)
Wyjazd z Nowego Sącza (Parking - Parafia M.B. Częstochowskiej w N. Sączu – Zabełczu) o godz. 22:00. Nocny przejazd do Gietrzwałdu.

Dzień 2. Czwartek (29.IX)
Zwiedzanie Gietrzwałdu oraz Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – Polskie Lourdes, które zasłynęło od roku 1877 tj. od czasu objawień Matki Bożej, Msza Święta oraz czas na indywidualną modlitwę. Następnie przejazd do miejscowości Św. Lipka zwiedzanie sławnego Sanktuarium Maryjnego, którego kustoszami od kilku już wieków są Ojcowie Jezuici. Przejazd do hotelu, obiadokolacja,  nocleg w okolicy Augustowa.

Dzień 3. Piątek (30.IX)
Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do miejscowości Studzieniczna, zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej z obrazem słynącym łaskami, Msza Św. Trzy rysy charakterystyczne tego miejsca to: obecność Matki Bożej, piękno przyrody i cisza pustelni sprzyjająca zadumie i refleksji. Następnie przejazd do miejscowości Sejny, zwiedzanie Sanktuarium Matki Boskiej Sejneńskiej. Przejazd do miejscowości Troki, zwiedzanie gotyckiego Zamku Wielkich Książąt Litewskich usytuowanego na wyspie jeziora Galve. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg w okolicy Wilna.

Plenerowa majówka połączona z Apelem Jasnogórskim oraz poświęcenie Groty Matki Bożej z Lourdes i pamiątkowej tablicy Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.

Apel Jasnogórski
Apel Jasnogórski
Apel Jasnogórski
Apel Jasnogórski
Apel Jasnogórski
Apel Jasnogórski
Odpust Parafialny
Odpust Parafialny
Odpust Parafialny
Odpust Parafialny
Odpust Parafialny
Odpust Parafialny

=== ALLELUJA ===

JEZUS ŻYJE !!!

Kochani Parafianie!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego

 to czas żywej wiary w żyjącego Boga i wartość człowieczeństwa,

to czas niezłomnej nadziei płynącej z faktu

zwycięstwa Jezusa nad złem

i bezgranicznej Miłości Boga,

który wziął na siebie twardy ludzki los…


Życzymy Wam, aby te Święta napełniły Was pokojem i radością

i odrodziły wzajemną życzliwość.


Niech sta
się źródłem umocnienia ducha i odwagi,

która pokona każdą słabość!

 

                                    Wasi Duszpasterze