W 1901 r. Ojcowie Jezuici nabyli od dr Gustawa Romera folwark wraz z dworkiem w Zabełczu. W dworku urządzili kaplicę dla swych kleryków studiujących filozofię w Nowym Sączu. W kaplicy umieszczono ołtarz przeniesiony z kaplicy domowej kolegium z Nowego Sącza.

Kaplica

Parafia

27.06.1902 roku została po raz pierwszy odprawiona Msza św. w kaplicy w Zabełczu. Początkowo uczestniczyli we Mszy św. klerycy. Stopniowo zaczęli uczęszczać na Msze św. pracownicy gospodarstwa i inni mieszkańcy Zabełcza. Księża i klerycy rozpoczęli także ketechizowanie dzieci.

25.03.1950 r. władze PRL przejęły majątek Ojców Jezuitów, jednak pozostawiły kaplicę i małe mieszkanie dla ks. kapelana tej kaplicy.

W 1967 r. kapelanem kaplicy został ks. Henryk Sokołowski. Praca duszpasterska wyglądała podobnie jak w parafiach, choć Zabełcze administracyjnie należało do parafii Wielogłowy.
ks. Henryk SokołowskiW 1973 r. ks. prowincjał Stanisław Nawrocki - tutejszy rodak, ofiarował do kaplicy ołtarz Matki Bożej Częstochowskiej z kaplicy rzemieślniczej w Krakowie.
p7 1

Od tej pory w ołtarzu był obraz Matki Bożej Częstochowskiej z XIX wieku.

25.06.1974 r. ks. bp ordynariusz dr Jerzy Ablewicz erygował rektorat przy kaplicy w Zabełczu, równocześnie mianował ks. Henryka Sokołowskiego wikariuszem eksponowanym i rektorem Kaplicy w Zabełczu, parafii Wielogłowy.

Nowy Rektorat obejmował troską duszpasterską wiernych mieszkających na terenie Zabełcza. Choć Rektorat obejmował tylko Zabełcze, to jednak do kaplicy przychodzili też mieszkańcy Wielopola.

Mała kaplica nie mogła pomieścić wszystkich wiernych, stąd czyniono starania o zezwolenie na budowę kościoła. Władze nie chciały się jednak na to zgodzić. Księdzu rektorowi w katechizacji i duszpasterstwie pomagalii ojcowie Jezuici z par. św. Ducha w Nowym Sączu.

W 1975 roku Zabełcze zostało administracyjnie włączone do Nowego Sącza, stało się jego dzielnicą.

ks. Mieczysław Oleksy

W związku z ciężka chorobą dotychczasowego rektora kaplicy w Zabełczu, nowym rektorem został mianowany 8.11.1978 r. ks. Mieczysław Oleksy.

21.11.1978 r. zmarł ks. Henryk Sokołowski, lubiany przez mieszkańców Zabełcza. W dalszym ciągu trwały bezskuteczne starania o budowę koscioła.

20.03.1981 r. ks. Biskup dr Jerzy Ablewicz podniósł do godności parafii dotychczasowy rektorat przy kaplicy Matri Bożej Częstochowskiej w Zabełczu. Równocześnie przyłączył do nowej parafii ok. 50 rodzin z Wielopola związanych ze szkołą podstawową i kaplicą w Zabełczu. Proboszczem został mianowany dotychczasowy rektor ks. Mieczysław Oleksy.

ks. Stanisław Świderski

Po rezygnacji Ojców Jezuitów z pracy duszpasterskiej w Nowym Sączu-Zabełczu, ks. biskup Ordynariusz Jerzy Ablewicz mianował proboszczem ks. Stanisława Świderskiego.

1.07.1981 r. w parafii przestają pracować Ojcowie Jezuici, którzy tworzyli ją od początku.

Parafia licząca ok. 1000 wiernych nie miała kościoła. Mała kaplica nie mogła pomieścić wszystkich wiernych, dlatego parafia i ks. Biskup czynią starania o budowę kościoła. Intensywne starania trwały 7 lat, gdyż ówczesne władze nie chciały zgodzic się na budowę koscioła w pobliżu głównej drogi, tj. ul. Tarnowskiej. Trudno zliczyc wszystkie pisma, rozmowy, delegacje do różnych urzędów i instytucji, które miały miejsce przed dniem 31.05.1988 r. Dopiero w tym dniu, w śwęto Nawiedzenia N.M.P., i w czasie, gdy rodziny parafii nawiedzał obraz Matki Bożej Częstochowskiej - władze zgodziły się na budowę kościoła. By to upamiętnić - nowy kościół otrzymał tytuł Nawiedzenia N.M.P.

Rozpoczęły się starania o pozyskanie działki pod kosciół, która kiedyś należała do Ojców Jezuitów, a w tamtym czasie była we władaniu Skarbu Państwa.

Krzyż Misyjny

Na zakończenie Misji Parafialnych 11.05.1989 r. na miejscu budowy koscioła uroczyście umieszczono Krzyż Misyjny z napisem w Krzyżu zwycięstwo. Będzie on towarzyszył i wspierał w budowie kościoła.

Poświęcenie placu pod budowę

13 maja 1989 r. ks. Biskup Józef Gucwa poświęca plac pod budowę koscioła, w czasie wizytacji kanonicznej.

4.09.1989 r. po spełnieniu wszystkich wymaganych prawem formalności parafia otrzymuje pismo o pozwoleniu na rozpoczęcie prac budowy koscioła według projektu wykonanego przez mgr inż. archit. Pawła Dygonia.

6.09.1989 r. w Imię Boże rozpoczęcie wielkiego dzieła budowy kościoła. Z dużym zaangażowaniem parafianie przystępują do budowy kościoła, by do zimy zakończyć prace przy fundamentach kościoła. Pracami kierują bracia Józef i Stanisław Jurkowscy, przy ofiarnej współpracy parafian.

Początek prac.

Początek prac.

Zbrojenie ławic.

Zbrojenie ławic.

Betonowanie fundamentów.

15.11.1989 r. zakończyliśmy betonowanie fundamentów.

Widok prac.

13.05.1990 r. widok prac w dniu I Komunii św.

Murowanie ścian

9.06.1990 r. rozpoczęliśmy murowanie ścian. Wielu ludzi muruje ściany. Mamy przygotowane 240.000 cegieł.

Murowanie

Prace przy chórze

Sierpień 1990 r. - zbrojenie chóru i prace przy chórze.

Wmurowanie kamienia węgielnego

19.05.1991 r. Ks. Bp Józef Życiński dokonał wmurowania kamienia węgielnego w ściany budowanego kościoła.

Wmurowanie kamienia

Kamień ten poświęcony został przez Papieża Jana Pawła II w dniu 10.06.1987 r. w Tarnowie podczas beatyfikacji Karoliny Kózka.

28.05.1991 r. początek stawiania stempli (ok. 800), a potem skomplikowane szalowanie pod strop kościoła.

Zbrojenie stropu

Od 3.08-7.09.1991 r. trwało zbrojenie stropu koscioła.

17.09.1991 r. rozpoczęliśmy betonowanie stropu kościoła, które trwało 40 godzin na trzy zmiany.

Betonowanie

I oto efekt betonowania...

Widok kościoła

Widok kościoła w dniu I Komuni św. 17.05.1992 r.

Więźba dachowa

18.08.1992 r. rozpoczęcie trudnych prac przy zakładaniu więźby dachowej.

Deskowanie

Deskowanie pod pokrycie blachą dachu kościoła.

Krzyż wykonany prze parafian

Krzyż wykonany przez parafian należy teraz wynieść na wieżę.

Krzyż na wieży

29.10.1992 r., godz. 12.45 - na wieży kościoła umieściliśmy krzyż ważący ok. 300 kg. Wielka radość, że trzy lata pracy i wielkiego wysiłku przyniosły już tak wspaniałe owoce.

Pokrywanie blachą

Pokrywanie blachą wielkich połaci dachu.

Wszystkie te prace wymagały wielkiej cierpliwości, roztropności i wysiłku. Parafianie z dużym poświęceniem i ofiarnością budowali swój kościół.

Instalacja elektryczna

1993 r. i 1994 r. to zakładanie instalacji elektrycznej przez Stanisława Barana i jego pracowników, okien do kościoła wykonanych przez parafian i tynkowanie kościoła wewnątrz i na zewnątrz.

Prace wewnątrz

1995 r. - Prace wewnątrz kościoła, zakładanie elektrycznego ogrzewania pod posadzką kościoła.

Zakładanie ołtarza

1996 r. Parafianie malują ściany koscioła i zakładają ołtarz ze starej kaplicy.

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu

Przeniesienie Najświętszego Sakramentu

24.05.1996 r. Po ostatniej Mszy św. w kaplicy uroczyście przenosimy Najświętszy Sakrament w procesji do nowego kościoła.

ks. bp Władysław Bobowski

ks. bp Władysław Bobowski

25.05.1996 r. ks. bp Władysław Bobowski uroczyście witany w nowym kościele podczas wizytacji

Wielka radość panowała w całej parafii, bo można było się przekonać, że lata starań o budowę i wielki trud tylu ludzi przyniósł oczekiwane owoce. Wyposażenie kościoła jeszcze skromne, ale piękna świątynia może służyć wspólnocie, która do tej pory miała tylko małą kaplicę. Dalsze prace przy wystroju kościoła zaplanowano na kolejne lata - w miarę możliwości finansowych naszej małej parafii.