Kiermasz Świąteczny

Ferrara - Florencja – Rzym – Capri–Neapol – Pompeje - Bari – Alberobello – Ostuni - Monte San Angelo - San Giovanni Rotondo – Lanciano – San Marino

Dzień 1. 29.06.2020 (poniedziałek)

Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 05:00 rano, całodniowy przejazd do Włoch.

W godzinach rannych czas na poranną toaletę i śniadanie (we własnym zakresie), ciąg dalszy podróży. W godzinach wieczornych przyjazd do Padwy, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2. 30.06.2020

Śniadanie, wykwaterowanie, Przyjazd do Ferrara – jest to magiczne miasto rowerów i średniowiecznych uliczek z wyśmienitą kuchnią, które zostało wpisane na listę dziedzictwa UNESCO. Przejazd do Florencji – stolicy Toskanii, spacer z przewodnikiem po Piazza del Duomo obok baptysterium ze słynnymi Drzwiami Raju, Most Złotników. Czas na zakup pamiątek. W godzinach wieczornych przejazd w okolice Rzymu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3. 01.07.2020

Śniadanie, zwiedzanie barokowej części Rzymu m. in.: Bazylika Św. Piotra, Panteon, Plac Hiszpański i Schody Hiszpańskie, Fontanna di Trevi, przerwa na obiad, następnie ciąg dalszy zwiedzania Rzymu. Powrót do hotelu, nocleg w okolicy Rzymu.

Bohatyrowicze-Grodno-Lida-Nowogródek-Nieśwież-Mińsk-Zaosie-Pińsk Kobryń-Brześć

Dzień 1. 28.04.2020 (wtorek)

Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 18:00, przejazd nocny na Białoruś. (w czasie jazdy projekcja filmu „Nad Niemnem”wg powieści E. Orzeszkowej)

Dzień 2. 29.04.2020

Czas na poranną toaletę (we własnym zakresie), przyjazd do Bohatyrowiczów –wieś nad Niemnem, wiązana z powstaniem styczniowym i twórczością Elizy Orzeszkowej, miejsce akcji najbardziej znanych powieści „Nad Niemnem”- mogiła Jana i Cecylii, krzyż powstańców styczniowych, przejazd do Grodna, zwiedzanie: stary i nowy zamek, Katedra, Pałac Chreptowiczów, Kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, Synagoga Chóralna, zespół zabudowań miejskich, dom Elizy Orzeszkowej. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg w Grodnie.

Dzień 3. 30.04.2020

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Lidy, zwiedzanie zamku książąt litewskich (z zewnątrz), przejazd do Nowogródka, gdzie zobaczymy Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku. Następnie przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała - pierwszego barokowego kościoła na terenie ziem Polskich. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Następnie zwiedzanie zamku Radziwiłłów, w którym zobaczymy m.in salę kominkową, salę hetmańską, salę łowiecką, bawialnie i sypialnię. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg w miejscowości Baranowicze.

Piknik Rodzinny połączony z Sądeckim Święceniem Motocykli.

Piknik Rodzinny
Piknik Rodzinny
Piknik Rodzinny
Piknik Rodzinny
Piknik Rodzinny
Piknik Rodzinny

Wychodząc na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i ponowić oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten Sakrament jest przypomnieniem i aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzać Zmartwychwstałego w świat, który tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczających, uzdrawiających mocy.

Boże Ciało
Boże Ciało
Boże Ciało
Boże Ciało
Boże Ciało
Boże Ciało