Wspólnota Cenacolo (Wieczernik) jest katolickim stowarzyszeniem niosącym pomoc uzależnionej i zagubionej młodzieży, szukającej radości i sensu życia. Powstała ona w 1983 roku we Włoszech dzięki powołaniu siostry zakonnej Elwiry Petrozzi, która poświęcając swe życie Bogu zaczęła służyć zagubionym młodym ludziom, zwłaszcza narkomanom. Wspólnota proponuje chrześcijańskie, proste, rodzinne życie oparte na sile modlitwy i pracy traktowanej jako dar. Dar prawdziwej przyjaźni, poświęcenia i radości ze służenia innym.

Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczynają się w Kościele katolickim obchody Triduum Paschalnego - trzydniowe celebracje obejmujące misterium Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Liturgia tego dnia odwołuje się do wydarzeń w Wieczerniku, kiedy Jezus ustanowił dwa sakramenty: kapłaństwa i Eucharystii.

Wielki Czwartek Wielki Czwartek Wielki Czwartek

Wielki Piątek jest dramatycznym dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to dzień, kiedy nie jest sprawowana Msza św. Centralnym wydarzeniem Liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża. Zasłonięty fioletowym suknem Krzyż wnosi się przed ołtarz. Ostatnią - znaną głównie w Polsce - częścią Liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

Wielki Piątek Wielki Piątek Wielki Piątek

Minął ból Wielkiego Piątku i pełna oczekiwania cisza Wielkiej Soboty – nadszedł brzask dnia nowego. Mimo tylu przeszkód, nagromadzonych ludzką złością, które otaczały grób Pański, Syn Boży wyszedł z niego i zwalczył śmierć, jak zapowiedział Apostołom.

Wielka Sobota Wielka Sobota Wielka Sobota
Wielka Sobota Wielka Sobota Wielka Sobota
Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa Niedziela Palmowa