11.07.1998 r. przywieziono do parafii dwa dzwony wykonane w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu.

Dzwon

Najwiekszy - 420 kg - Matka Boża Częstochowska, jako wotum wdzięczności za opieke przy budowie kościoła.

Dzwon

Średni - 260 kg - święty Stanisław Bp. z prośbą o wyproszenie potrzebnych łask w 3-cim tysiącleciu dla naszej parafii.

Dzwon

Najmniejszy - 130 kg - św. Józef - wykonany w 1993 r. Ofiarowany przez dawnego parafianina - Bronisława Potoczka z prośba o modlitwę.

Dzwonnica

6.08.1999 r. ks. bp Józef Gucwa poświęcił dzwony i dzwonnicę w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Parafia dziękowała wtedy za 25 lat samodzielnego duszpasterzowania w Nowym Sączu-Zabełczu.