Niedziela, 15 marca 2020 r.
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio, Program Pierwszy
9:30 – Telewizja TRWAM
11.00 – TVP 1
13:00 – TVP POLONIA

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – niedziela, 22 marca 2020 r.
7:00 – z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach – TVP1

Poniedziałek, 16 marca 2020 r. – piątek, 20 marca 2020 r.
20:00 – z Jasnej Góry w intencji ustania epidemii, TVP3 pasmo ogólnopolskie oraz na kanale YouToube dostępnym na stronach internetowych: www.jasnagóra.pl i www. episkopat.pl.

Ponadto, transmisje Mszy Świętych będą dostępne za pośrednictwem innych telewizji, stacji radiowych oraz w internecie.

Warszawa, 13 marca 2020 r.

 

Msze Święte transmitowane w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz

w niedziele

9.00 i 10.30 z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

18:00 z Bazyliki św. Mikołaja w Bochni.

W dni powszednie

poniedziałek – piątek godz. 18.00 Kościół św. Maksymiliana w Tarnowie

sobota 06.30 – Sanktuarium BM Szkaplerznej w Tarnowie

W związku z decyzją o wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do Komunikatu Przewodniczącego Episkopatu Polski oraz rozporządzeń władz państwowych z dnia 13 marca br., które ograniczyły liczbę uczestników zgromadzeń do 50 osób, w tej wyjątkowej sytuacji niniejszym dekretem wprowadzam następujące postanowienia:

1. Biorąc pod uwagę fakt, iż w naszej diecezji wierni uczestniczą bardzo licznie zwłaszcza w niedzielnej Mszy świętej, praktycznie niewykonalne staje się zarządzenie, by dopilnować, aby podczas Mszy świętych i nabożeństw wewnątrz kościołów gromadziło się maksymalnie 50 osób. Z tego też względu udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy świętej aż do odwołania. Zapraszam, by w niedziele, ale także dni powszednie, korzystać z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy świętych i nabożeństw (informacje o transmisjach Mszy świętych i nabożeństw zostały zamieszczone na stronie diecezji tarnowskiej). Ponadto, ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach świętych (niedzielnych, obrzędowych, w dni powszednie) do osób zamawiających intencje mszalne lub – w wypadku pogrzebu – do najbliższej rodziny. We wszystkich Mszach św., wraz z duchowieństwem parafialnym, posługującymi w liturgii i uczestnikami, może brać udział maksymalnie 50 osób.

2. Udział wiernych w Mszach św. w kaplicach prywatnych, półpublicznych i publicznych mieszczących się w domach zakonnych, wspólnot kościelnych etc. oraz w zakładach opieki, opiekuńczo-leczniczych, szpitalach etc. zostaje ograniczony wyłącznie do mieszkańców lub pracowników. Zabraniam udziału w tych celebracjach członkom służby liturgicznej oraz jakichkolwiek innych osób nie będących mieszkańcami, pracownikami lub podopiecznymi placówek. W wypadku gdyby liczba osób uprawnionych do udziału we Mszy św. lub nabożeństwie wynikającym z konstytucji zakonnych była większa niż dopuszczona prawem liczba 50 osób, zarządzam, aby zorganizować taką liczbę celebracji, by zachowane zostały przepisy prawa państwowego.

3. W tej nadzwyczajnej sytuacji zobowiązuję, aby Komunię Świętą chorym zanosiły tylko osoby duchowne.

4. Jeśli w parafii jest prowadzona w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu, obowiązkiem proboszcza jest zorganizowanie jej w taki sposób, aby jednocześnie w kościele nie przebywało więcej niż dopuszczalna przez prawo państwowe liczba osób (maksymalnie 50). Zachęcam, aby w trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu kapłani sprawowali sakrament pokuty i zobowiązuję proboszczów do przestrzegania norm dotyczących liczby osób zgromadzonych w kościele. Jeżeli przemawiają za tym okoliczności funkcjonowania parafii, polecam zorganizowanie odpowiednich służb parafialnych odpowiadających za zachowanie norm prawnych dotyczących liczby wiernych zgromadzonych w kościele.

5. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa (Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne), a uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

6. Zawieszam spotkania formacyjne, kursy (np. przedmałżeńskie), wszelkie formy rekolekcji, pielgrzymki, sakrament bierzmowania, wizytacje kanoniczne oraz wszelkie inne zgromadzenia o charakterze formacyjnym lub pozaliturgicznym.

7. Kapłani i osoby życia konsekrowanego będą każdego dnia o godz. 20.30 odmawiać Różaniec o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia. Zachęcam także wiernych świeckich, aby w łączności z duchownymi modlili się w tych intencjach.

8. Przypominam wszystkim, których obowiązuje wprowadzenie w życie powyższego dekretu, że uwzględniając powagę sytuacji oraz naszą odpowiedzialność za wiernych, zgodnie z kan. 273 i 274 par. 2 KPK, osoby te powinny zrealizować wprowadzone zarządzenia bezwarunkowo, ze świadomością konsekwencji wynikających z prawa świeckiego i kościelnego.

9. Zarządzenie powyższe obowiązuje od chwili ogłoszenia aż do odwołania. Zobowiązuję do śledzenia stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych Diecezji Tarnowskiej, gdzie na bieżąco będą publikowane wszelkie aktualizacje.

10. Zachęcam do modlitwy szczególnie przez wstawiennictwo św. Sebastiana i naszego świętego rodaka, Szymona z Lipnicy, który w czasie szalejącej zarazy pielęgnował i zaopatrywał chorych sakramentami.

W sytuacji, w której dla wielu osób dostęp do Mszy świętej i nabożeństw staje się ograniczony, jeszcze raz gorąco zachęcam, by w swoich domach strać się zachować charakter Dnia Pańskiego, a także powrócić do modlitwy przy tzw. ołtarzykach domowych, czyli przygotowanych specjalnie miejscach modlitwy czy to przed krzyżem, obrazem lub figurą Chrystusa, Matki Bożej oraz Świętych. Ten czas może sprzyjać ponownemu odkryciu wspólnot rodzinnych, jako domowych Kościołów.

Wszystkich Diecezjan zapewniam o duchowej łączności oraz modlitwie w Waszej intencji

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 marca 2020 r.

Kiermasz Świąteczny na cele młodzieży parafialnej.

Kiermasz Świąteczny
Kiermasz Świąteczny
Kiermasz Świąteczny

Dziękujemy!

29.XII.2019

niedziela

KOLĘDA MISYJNA (cała parafia) od godz. 12.30  

27.XII.

piątek

MYŚLIWSKA I TARNOWSKA WSCHODNIA

od godz. 12.00  

28.XII.

sobota

TARNOWSKA ZACHÓD

od godz. 12.00  

29.XII.

niedziela

GAJ od KLIMKÓWKI

od P. Szczurek, Najduch

UL. WIŚNIOWA

do P. Chowańców

od godz. 12.30  

30.XII.

poniedziałek

KLIMKÓWKA

od P. Szczęsnych

od godz. 12.00  

2.I.2020

czwartek

ŁOWIECKA (sama) od godz. 13.00  

4.I.

sobota

DOŻYNKOWA STRONA PÓŁNOCNA

od godz. 12.00  

5.I.

niedziiela

DOŻYNKOWA STRONA POŁUDNIOWA

od godz. 12.30  
GAJOWA od godz. 12.30 ks. Prałat

6.I.

poniedziałek

WIELOPOLE

od P. Tokarczyków

od godz. 12.30  

7.I.

wtorek

WIELOPOLE

od P. Nalepów, koło Wielopolanki + blok

od godz. 12.30  

9.I.

czwartek

WIELOPOLE WSCHÓD od GAJU

od P. Słaby

od godz. 12.30  

10.I.

piątek

WIELOPOLE

od P. Szkaradków

od godz. 12.30  

11.I.

sobota

UL. WIELOPOLANKA, ZABEŁECKA, SADOWNICZA, CISOWA

od P. Kuci

od godz. 12.30  

12.I.

niedziela

MYŚLIWSKA 4 (A-B-C)

od godz. 12.30  

14.I.

wtorek

GAJ UL. LIPOWA

od P. Szufnara do P. Bajdowej

od godz. 12.30  

16.I.

czwartek

BRZOZOWA, KORCZYNOWA, ZABEŁECKA od godz. 12.30  

18.I.

sobota

ZA GÓRĄ ZABEŁECKĄ, LESZCZYNOWA

od godz. 14.00  

W razie potrzeby proszę dzwonić do ks. proboszcza – tel. 500 012 205

Plan kolędy... (UWAGA: zmiana 18.01.2020 r.)

Prezydent Ludomir Handzel wziął udział w uroczystej mszy świętej w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Podczas nabożeństwa harcerze z Hufca ZHP przekazali Betlejemskie Światło Pokoju. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Małgorzata Belska oraz przewodnicząca osiedla Zabełcze Bogumiła Kałużny.

Betlejemskie Światełko POkoju
Betlejemskie Światełko POkoju
Betlejemskie Światełko POkoju

- Dziękuję za zaproszenie i za te miłe chwile spędzone tutaj. Cieszę się, że jest tu tyle młodzieży i że widzę tyle uśmiechniętych twarzy. Życzę wszystkim, żeby to Światełko Betlejemskie w trakcie nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia wzmacniało w nas miłość i pokój. Korzystając z okazji, życzę miłych rozmów przy wigilijnym stole i dobrego 2020 roku – powiedział prezydent Ludomir Handzel.

Betlejemskie Światełko Pokoju zostało pobrane z groty Narodzenia Pana Jezusa. Przez najbliższy tydzień roznoszone będzie w różne części Sądeczcyzny.

Źródło: www.nowysacz.pl