Kolędnicy Misyjni.

Kolędnicy Misyjni Kolędnicy Misyjni Kolędnicy Misyjni

Dzieci z klasy III odnawiają przyrzeczenia chrzciele.

Kolędnicy Misyjni Kolędnicy Misyjni Kolędnicy Misyjni