1. BELSKA Małgorzata

2. DUTKA Małgorzata

3. FECKO Jan

4. FORNAGIEL Roman

5. HASIOR Adam

6. HAT Anna

7. JURCZAK Danuta

8. KUMOR Marianna

9. MAJCHER Paweł

10. MATYASZEK Andrzej

11. PAWLIK Dorota

12. RAMZA Renata

13. SMAGA Marek

14. SZCZYPTA Eugeniusz

15. SZCZYGIEŁ Iwona

16. ZABRZESKA Ewa

17. ZABRZESKI Bogdan

18. ZAJĄC Renata

jordania

BETLEJEM – GÓRA KARMEL – GÓRA TABOR – NAZARET – KANA GALILEJSKA – JEZIORO GALILEJSKIE – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABGA – KAFARNAUM – MADABA – GÓRA NEBO – PETRA – JERYCHO – QASR EL YAHUD – MORZE MARTWE – JEROZOLIMA – GÓRA OLIWNA – EIN KAREM – JAFFA

TERMIN: 01.05 – 09.05.2023

CENA: 2390 PLN/os. + 990 USD/os.

ZAPISY: Ks. Eugeniusz Mrożek - tel. 500 012 205

Zapraszamy do nabycia wrześniowego numeru miesięcznika Sądeczanin, w którym zawarte są obszerne informacje, wywiady i zdjęcia związane z naszą parafią: Okiem Proboszcza ks. Eugeniusza Mrożka, Minęło 40 lat istnienia parafii, Czym skorupka za młodu nasiąknie... (Ewa Zabrzeska), Warto zobaczyć w Parafii Nowy Sącz-Zabełcze, "Bez pomocy parafian nic nie mógłbym sam zrobić" (ks. Prałat Stanisław Świderski), Okiem Parafian (Marianna Kumor, Bernadeta Bajda, Małgorzata Belska, Jadwiga Kmiecik, Roman i Małgorzata Fornagiel, Tomasz Kmiecik, Andrzej Matyaszek, Janina i Adam Hasior, Anna Moszycka, Józef Kałużny, Wiktoria i Klaudia Trzecieckie, Kazimierz i Genowefa Fornagiel, Dominika Słowińska, Jakub Fornagiel), Na Ukrainie słychać wybuchy i krzyki (siostra Renata Jurczak), Działanie w pojedynkę nie przynosi efektów (Bogumiła Kałużny), W tej parafii wiedzą jak przyciągnąć młodzież do Kościoła (Adrian Trzeciecki), Budowa kościoła zjednoczyła parafian (Jan Fecko), Parafianie na zdjęciach.

Maryjo, nasza Królowo i Matko, zawierzamy Ci wszystkich kierowców i podróżnych, aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich spraw, aby zawsze chronili i pomagali, aby okazywali kulturę i szacunek wobec wszystkich spotkanych na drodze i kierowali się miłością na drodze. Zawierzamy Ci Matko tych, którzy w obecnym czasie pandemii służą pomocą i cierpliwie uczą przezorności na naszych drogach: lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców. Zawierzamy Ci Maryjo, także misjonarzy i misjonarki i ich podróże po drogach i bezdrożach świata. Prowadź ich bezpiecznie, Maryjo, po misyjnych ścieżkach. Pragniemy także wynagradzać szczerą i ufną modlitwą za tych kierowców, którzy spowodowali cierpienia i śmierć. Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, abyśmy byli świadkami Ewangelii. Ty, która przyniosłaś na świat Chrystusa, pomóż nam nieść Jezusa Chrystusa innym ludziom, szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie znają i wspomagaj nas na naszych drogach! Bądź nam zawsze Orędowniczką, abyśmy z Twoją pomocą zawsze bezpiecznie docierali do celu naszych podróży. Amen

Św. Krzysztofa Św. Krzysztofa Św. Krzysztofa

30 czerwca 2022 r. (czwartek)

8.oo

Msza święta

9.oo

Klimkówka i Gaj - do p. Chowańców oraz ul. Wiśniowa, Cisowa, Lipowa
10.oo

ul. Zabełecka, Sadownicza, Wielopolanka, Korczynowa, Łowiecka, Brzozowa

11.oo

ul. Dożynkowa, Myśliwska

PRZERWA

od godz. 12.oo do godz. 15.oo

15.oo

Godzina Miłosierdzia Bożego

15.3o

ul. Tarnowska, Gajowa, Sosnowa, domy za Górą Zabełecką

16.3o

Wielopole

17.3o

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

18.oo

Msza święta

„Ja jestem Chlebem, który zstąpił z nieba, kto mnie spożywa będzie żył na wieki…”

Adoracja czyli uwielbienie Pana Jezusa w Eucharystii jest okazją do podziękowania Mu za dar ŻYCIA!!!

Módlmy się również o POKÓJ!!!!