30 czerwca 2023 r. (piątek)

8.oo

Msza święta

9.oo

Klimkówka i Gaj - do p. Chowańców oraz ul. Wiśniowa, Cisowa, Lipowa
10.oo

ul. Zabełecka, Sadownicza, Wielopolanka, Korczynowa, Łowiecka, Brzozowa

11.oo

ul. Dożynkowa, Myśliwska

PRZERWA

od godz. 12.oo do godz. 15.oo

15.oo

Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.3o

ul. Tarnowska, Gajowa, Sosnowa, domy za Górą Zabełecką

16.3o

Wielopole

17.3o

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

18.oo

Msza święta

„Ja jestem Chlebem, który zstąpił z nieba, kto mnie spożywa będzie żył na wieki…”

Adoracja czyli uwielbienie Pana Jezusa w Eucharystii jest okazją do podziękowania Mu za dar ŻYCIA!!!

Módlmy się również o POKÓJ!!!!