W piątek - 22 marca - udamy się całą parafią w Drodze Krzyżowej na wzgórze Gaj do Krzyża Jubileuszowego. Proszę o wcześniejsze przygotowanie rozważań na poszczególne stacje przez rożne rejony parafii. Zapraszam do licznego udziału całą parafie, a także wszystkich, którzy wspólnie z nami pragną iść śladami męki Pana Jezusa i oddać Cześć Chrystusowi, który na krzyżu ofiarował się za nas.

Droga Krzyżowa na wzgórze GajDroga Krzyżowa na wzgórze GajDroga Krzyżowa na wzgórze Gaj

Rekolekcje to święty czas dla całej parafii, to czas szczególnej łaski Bożej, czas refleksji i pojednania z Bogiem i bliźnimi. Zaplanujmy sobie ten święty czas w ten sposób, by jak najwięcej zyskać w tych dniach Rekolekcji św. w Roku Wiary.

Zapraszam do wspólnego uczestnictwa także tych, którzy nie zawsze chodzą do naszego kościoła, a może trochę dalej stoją od Kościoła, by skorzystali z zaproszenia.

Módlmy się o potrzebne Łaski Boże na ten święty czas: dla Księdza Rekolekcjonisty, dla nas i wszystkich ochrzczonych z naszej wspólnoty, bo Chrystus wszystkich chce zabawić.

Pomóżmy także innym przyjść na rekolekcje, by przez nie mogli spotkać się z kochającym nas Bogiem.

Niedziela 10.03.2013 - Rozpoczęcie rekolekcji

Ministranci z naszej parafii zajęli I miejsce w VI Turnieju Halowej Piłki Nożnej Liturgicznej Służby Ołtarza o Puchar Księdza Dziekana Dekanatu Nowego Sącza-Centrum w kategorii Ministrantów.

Plan kolędy. O ile nie nastąpią jakieś przeszkody, kolęda będzie przebiegać zgodnie z tym planem. Dokładne informacje będą podawane w czasie ogłoszeń parafialnych, w każdą niedzielę poprzedzającą wizytację duszpasterską.

27 GRUDNIA Czwartek od godz 13.00 ul. Dożynkowa, strona południowa, początek od P. Kałużnej
29 GRUDNIA Sobota od godz. 14.00 ul. Dożynkowa, strona północna, początek od P. Bargieł do P. Zelków 
30 GRUDNIA     Niedziela      od godz. 13.00 Gaj, początek jak co roku od ul. Wiśniowej do P. Chowańców