W dniu 20 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa pożyczki z Parafią Matki Bożej Częstochowskiej w Nowym Sączu – Zabełczu na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Nowym Sączu – Zabełczu” w kwocie do 274.686,09 zł. Na ten sam cel Beneficjent uzyskał również dotację z WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 160.632,60 zł.
Przedmiotem zadania jest: docieplenie 1475,86 m² ścian i 863,50 m² stropów oraz wymiana 99,00 m² stolarki okiennej i 36,14 m² stolarki drzwiowej w budynku kościoła i plebanii. Koszt kwalifikowany zadania wynosi 538.422,69 zł.
Umowy zostały podpisane przez Zarząd WFOŚiGW w Krakowie, w składzie Witold Kozłowski – Prezes Zarządu oraz Anna Biederman-Zaręba – Zastępca Prezesa Zarządu. W imieniu Parafii umowę podpisał Proboszcz – ks. Eugeniusz Mrożek, w obecności Ekonoma Diecezji Tarnowskiej – ks. Marcina Kokoszki.
Realizacja zadania pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną o 131,11 GJ/rok.