III Niedziela Wielkiego Postu

1. W związku z epidemią Wszystkich Parafian wzywamy do gorącej modlitwy w naszych domach, ewentualnie w naszej świątyni – to jednak czyńmy z rozsądkiem i głęboką wiarą wybierając miejsce tej modlitwy – starajmy się być odpowiedzialni także za innych. Pamiętajmy o pomocy starszym i chorym!!!

2. Dzisiaj porządek Mszy św. jest następujący: 7, 9, 11, 14 i 16. Po każdej Mszy św. wobec Jezusa w Najświętszym Sakramencie będziemy śpiewać suplikacje.

Prawdopodobnie??? (nie wiadomo jak się sytuacja rozwinie) podobny porządek będzie za tydzień.

Ks. Biskup Diecezjalny udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i prosi, aby ograniczyć udział w niej do osób związanych z zamówioną intencją mszalną…

3. Dziś o 14.oo będzie dodatkowa Msza św. o zatrzymanie pandemii, zdrowie dla chorych, łaski Boże potrzebne dla służb sanitarnych.

Dziś i za tydzień nie będzie Gorzkich Żali, a w piątek nie będzie Drogi Krzyżowej.

W sobotę Msza św. o 17.oo będzie z formularza niedzielnego (niedzielna)

Msza św. codziennie będzie o godz. 17.oo.

Pół godziny wcześniej będzie wystawienie N. Sakramentu z modlitwą przebłagalną o zatrzymanie epidemii.

Módlmy się przede wszystkim w naszych domach i łączmy się duchowo z modlitwą, która odbywa się w kościele, korzystając zarazem ze środków masowego przekazu.

O godzinie 20.3o codziennie wszyscy postarajmy się odmówić jedną część różańca św. oraz Apel Jasnogórski, który jest nam szczególnie bliski… intencje tej modlitwy wspólnotowej, choć „na odległość” są oczywiste!!!

II Niedziela Wielkiego Postu

1. W każdą niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale - tradycyjnie na godz. 16.00. Po tym nabożeństwie pasyjnym Msza św. bez kazania. Gorąco zachęcamy do udziału!!!

W każdy piątek Wielkiego Postu Droga Krzyżowa o godz. 17.00 a po niej Msza św.

Msza św. dla dzieci – w przyszłą niedzielę o godz. 11.oo.

2. Uczniowie klasy VIII przyjmą Sakrament Bierzmowania w najbliższą środę o godz. 15.3o w Wielogłowach. Przygotowaniem bezpośrednim do tego ważnego wydarzenia jest Triduum – 3 dni wspólnej modlitwy. Zapraszamy Kandydatów do naszej świątyni dzisiaj na godz. 16.oo, w poniedziałek i wtorek na godz. 17.oo.

Spowiedź przed Sakramentem Bierzmowania odbędzie się we wtorek od godz. 16.oo.

Zapraszamy także Rodziców i Świadków kandydatów do skorzystania z Sakramentu Pokuty.

We wtorek po nabożeństwie będzie również spotkanie organizacyjne dla Kandydatów i Rodziców.

We wtorek rozpocznie się również Nowenna przed Uroczystością św. Józefa.

3. Msze św. w tym tygodniu ze względu na w/w wydarzenia będą w następującym porządku: poniedziałek, wtorek i piątek o godz. 17.oo, środa, czwartek i sobota o godz. 7.oo.

I Niedziela Wielkiego Postu

1. Zapraszamy na nabożeństwo do św. Michała Archanioła w najbliższy wtorek: Godzinki od 16.3o, potem Msza św. oraz modlitwy o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów.

Spotkanie Kręgu Biblijnego – we wtorek po nabożeństwie w Auli.

2. W każdy piątek W. Postu Droga Krzyżowa o godz. 17.00 a po niej Msza św. Przez cały tydzień Msze św. o godz. 17.oo. W I piątek dodatkowa Msza św. o godz. 7.oo rano.

3. W każdą niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale - tradycyjnie na godz. 16.00. Po tym nabożeństwie pasyjnym Msza św. bez kazania. Gorąco zachęcamy do udziału!!!

VII Niedziela Zwykła

1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę adoracyjną – przed rozpoczęciem W Postu. Serdecznie zapraszamy.
Porządek adoracji będzie następujący:
- Rodzice i starsi – po Mszy św. o godz. 7.oo
- młodzież – po Mszy św. o godz. 9.oo
Kandydaci do Bierzmowania z kl. VIII – obecność obowiązkowa!!!
- dzieci – po Mszy św. o godz. 11.oo.
Po południu za tydzień zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia na 15.oo. Adoracja potrwa do godz. 16.oo i zakończy się Mszą św.

2. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. w połączeniu z posypaniem głów popiołem (jako symbol pokuty) o godz. 7.00 i 17.00. W tym dniu obowiązuje post ścisły (trzy posiłki, jeden do syta) i abstynencja (od pokarmów mięsnych od 14 lat).
Składka w tym dniu przeznaczona jest na cele charytatywne.

3. W każdy piątek W. Postu Droga Krzyżowa o godz. 17.00 a po niej Msza św. Przypominamy, że Koronka do Bożego Miłosierdzia odmawiana jest w każdy piątek o godz. 16.40.

VI Niedziela Zwykła

1. Msza św. dla dzieci – dziś o godz. 11.oo.

2. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy niedzielę adoracyjną – tzw. nabożeństwo 40-godzinne przed rozpoczęciem W. Postu.

Serdecznie zapraszamy.

Porządek adoracji będzie następujący:

- Rodzice i starsi – po Mszy św. o godz. 7.oo

- młodzież – po Mszy św. o godz. 9.oo

Kandydaci do Bierzmowania z kl. VIII – obecność obowiązkowa!!!

- dzieci – po Mszy św. o godz. 11.oo.

Po południu za tydzień zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia na 15.oo. Adoracja potrwa do godz. 16.oo i zakończy się Mszą św.

3. Spotkanie Kręgu Biblijnego – jutro po Mszy św. w Auli.