«Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie.»

Zróbcie Mu miejsce,
Pan idzie z Nieba…

Gorąco zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną dla naszego kościoła.

Plan kolędy. O ile nie nastąpią jakieś przeszkody, kolęda będzie przebiegać zgodnie z tym planem. Dokładne informacje będą podawane w czasie ogłoszeń parafialnych, w każdą niedzielę poprzedzającą wizytację duszpasterską.

27 GRUDNIA Czwartek od godz 13.00 ul. Dożynkowa, strona południowa, początek od P. Kałużnej
29 GRUDNIA Sobota od godz. 14.00 ul. Dożynkowa, strona północna, początek od P. Bargieł do P. Zelków 
30 GRUDNIA     Niedziela      od godz. 13.00 Gaj, początek jak co roku od ul. Wiśniowej do P. Chowańców
2 STYCZNIA Środa od godz. 14.00 Gaj pocz od P. Szufnara, ul Lipowa i ul Zabałecka do p. Bajdowej
3 STYCZNIA        Czwartek od godz.14.00 początek od P. Kuciów, ul. Wielopolanka, Zabełecka, Sadownicza, Cisowa jak w ub. roku
6 STYCZNIA Niedziela od godz. 13.00 Wielopole od Gaju, pocz. od P. Słabych, domy za Wielopolanką do P. Ziółkowskich
7 STYCZNIA Poniedziałek od godz.14.00 Wielopole - od P. Tokarczyków do P. Potoczków
8 STYCZNIA Wtorek od godz. 15.30 Wielopole od ul. Tarnowskiej - początek od P. Szkaradków
9 STYCZNIA Środa od godz. 13.00 ul. Łowiecka, początek od P. Bieniek i ul. Zabełecka, Korczynowa - jak co roku
10 STYCZNIA Czwartek od godz. 13.00 ul. Myśliwska od P. Darów do Wielopolanki i Tarnowska strona Wschodnia do P. Noga
12 STYCZNIA Sobota od godz. 13.00 Wielopole od P. Nalepów włącznie z blokiem
13 STYCZNIA Niedziela od godz. 13.00 Tarnowska strona zachodnia. Początek od P. Morawów do szkoły
14 STYCZNIA Poniedziałek od godz.14.00 ul. Tarnowska i Leszczynowa, Domy za Górą Zabełecką początek od P. Chojnowskich
15 STYCZNIA Wtorek od godz. 15.00 ul. Myśliwska 4 a, b, c
19 STYCZNIA Sobota od godz. 13.00 ul. Gajowa i Tarnowska - domy koło Groty

Światowe Dni Młodzieży 2016

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

700, 900, 1100 i 1600

Dni powszednie

maj

1800

październik, listopad, grudzień

1700

pozostałe miesiące

poniedziałek, środa, piątek

1700

(1800 - od kwietnia do września)

wtorek, czwartek, sobota

700

Nowenna do M.B. Częstochowskiej

środa po Mszy św.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

piątek po Mszy św.

LITURGIA NA DZIŚ

GALERIA

Początek strony