adoracja 2020

Adoracja czyli uwielbienie Pana Jezusa w Eucharystii jest okazją do podziękowania Mu za dar ŻYCIA!!!

Módlmy się również o ustanie epidemii!!!!