Z okazji miesiąca Maryjnego przy krzyżu na ulicy Zdrojowej została poświęcona nowa Kapliczka dla Matki Bożej.

Kapliczka dla Matki Bożej
Kapliczka dla Matki Bożej
Kapliczka dla Matki Bożej