Bohatyrowicze-Grodno-Lida-Nowogródek-Nieśwież-Mińsk-Zaosie-Pińsk Kobryń-Brześć

Dzień 1. 28.04.2020 (wtorek)

Wyjazd z Nowego Sącza o godz. 18:00, przejazd nocny na Białoruś. (w czasie jazdy projekcja filmu „Nad Niemnem”wg powieści E. Orzeszkowej)

Dzień 2. 29.04.2020

Czas na poranną toaletę (we własnym zakresie), przyjazd do Bohatyrowiczów –wieś nad Niemnem, wiązana z powstaniem styczniowym i twórczością Elizy Orzeszkowej, miejsce akcji najbardziej znanych powieści „Nad Niemnem”- mogiła Jana i Cecylii, krzyż powstańców styczniowych, przejazd do Grodna, zwiedzanie: stary i nowy zamek, Katedra, Pałac Chreptowiczów, Kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, Synagoga Chóralna, zespół zabudowań miejskich, dom Elizy Orzeszkowej. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg w Grodnie.

Dzień 3. 30.04.2020

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Lidy, zwiedzanie zamku książąt litewskich (z zewnątrz), przejazd do Nowogródka, gdzie zobaczymy Muzeum Adama Mickiewicza, Kopiec i pomnik Adama Mickiewicza, Kościół Farny, Ruiny średniowiecznego zamku. Następnie przejazd do Nieświeża – rezydencji rodowej rodu Radziwiłłów. Zwiedzanie kościoła z XVI wieku p.w. Bożego Ciała - pierwszego barokowego kościoła na terenie ziem Polskich. W kryptach grobowych kościoła pochowanych jest blisko 100 przedstawicieli rodu Radziwiłłów. Następnie zwiedzanie zamku Radziwiłłów, w którym zobaczymy m.in salę kominkową, salę hetmańską, salę łowiecką, bawialnie i sypialnię. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg w miejscowości Baranowicze.

 

Dzień 4. 01.05.2020

Śniadanie, przejazd do Mińska, spacer w trakcie którego zobaczymy m.in.: monumentalny Plac Priwaksalnaja z wieżami miejskimi, Plac Niepodległości, Czerwony Kościół, Pałac Republiki, Plac Zwycięstwa, cerkiew Aleksandra Newskiego, Przedmieście Troickie. Następnie

udamy się na obrzeża Mińska, gdzie zobaczymy UROCZYSKO KUROPATY gdzie znajdują się masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937– 1941. Przejazd do Zaosia - miejsce urodzenia Adama Mickiewicza (dwór i folwark). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg w Baranowicze.

Dzień 5 02.05.2020

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Pińska - stolicy białoruskiego Polesia. Miasto położone jest u ujścia rzeki Piny do Prypeci. Pierwsze wzmianki pochodzą z ruskich latopisów z 1097 r. Zwiedzimy katedrę pw. Wniebowzięcia NMP, zobaczymy klasztor franciszkanów, kolegium jezuickie (w latach 1642 - 1646 św. Andrzej Bobola, zwany „ apostołem Pińszczyzny” , przebywał w Klasztorze Jezuitów). Zobaczymy również Pałac Butrymowiczów, dom Kapuścińskich i wiele innych zabytków architektury sakralnej i świeckiej. Rejs statkiem po Pinie. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg w Pińsku.

Dzień 6. 03.05.2020

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Kobrynia - miasta, leżącego na szlaku Warszawa - Mińsk – Moskwa. Spacer, podczas którego zobaczymy: drewnianą cerkiew z XIX w., grób rodzinny Mickiewiczów i mogiłę nieznanego żołnierza. Przejazd do Brześcia - spacer po wnętrzu słynnej twierdzy brzeskiej, pomnik Adama Mickiewicza. Powrót do Polski, po drodze przerwa na obiad w restauracji. Przyjazd do Nowego Sącza ok. godz. 01:00-02:00 w nocy.

CENA: 600zł + 200euro – grupa 45 os.

Zapisy: ks. Eugeniusz Mrożek, tel. 500 012 205 (przy zapisie 200 zł)

Cena zawiera:

- przejazd autokarem;

- 4 noclegi z wyżywieniem HB (4x śniadanie i 4x obiadokolacja);

- obiad w drodze powrotnej;

- opieka pilota/przewodnika;

- ubezpieczenie KL, NNW;

- bilety wstępu do: Pałac Radziwiłłów, Dom Adama Mickiewicza, rejs statkiem po Pinie;

- wiza wjazdowa do Białorusi;

- TFG – obowiązkowa składka.

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. UWAGA! Wymagany paszport ważny min.6 miesięcy w dniu wyjazdu.

Pobierz...