W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, biskup tarnowski Andrzej Jeż wręczył duchownym godności Kapelanów Jego Świątobliwości.
Ojciec święty Franciszek postanowił wyróżnić tym tytułem ks. Józefa Górkę, ks. Antoniego Koterlę, ks. Mariana Pazdana, ks. Stanisława Świderskiego i ks. Bogusława Zawiślaka.

Źródło: www.diecezja.tarnow.pl