«Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki»

Odnów nas, Boże,
i daj nam zbawienie

Gorąco zachęcamy do czytania prasy katolickiej oraz dziękujemy za wszelką pomoc duchową i materialną dla naszego kościoła.

Zakończyło się szkolenie dla Animatorów ŚDM 2016. Prowadzący - ratownik medyczny p. Krzysztof Wenecki z EMERGENCY pierwszapomocnowysacz.pl - w profesjonalny sposób przedstawił zagadnienia związane z pierwszą pomocą. Ćwiczenia praktyczne pod okiem osoby posiadającej szeroką wiedzę i wysokie kwalifikacje umożliwiły nabycie naszej młodzieży cennych umiejętności pomocnych w ratowaniu życia.

Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc

Na koniec każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy ARTER Grill & Pizza za pyszną pizzę!. Gratulujemy młodzieży!.

Cóż takiego skłania wolontariusza do poświęcenia swego życia dla innych? Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu — swemu bliźniemu. (...) Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.

Jan Paweł II, Miłość najwspanialszą formą ewangelizacji,
Przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu (5 grudnia 2001)

Pierwsze spotkanie wolontariuszy ŚDM
Pierwsze spotkanie wolontariuszy ŚDM
Pierwsze spotkanie wolontariuszy ŚDM

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 naszej parafii. Młodzi poznali historię, cel, symbole, hymn i program ŚDM.

 

"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016

„Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski.” (Dz. 699)

Słowo Boże o. profesora Stanisława Cieślaka

TV TRWAM

Kochani Parafianie!

Święta Zmartwychwstania Pańskiego to czas niezłomnej nadziei płynącej z faktu zwycięstwa Jezusa nad złem.

Czas odradzania się wiary w Zbawiciela i wiary w człowieczeństwo.

Życzymy Wam, aby te Święta napełniły Was pokojem i radością i odrodziły wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem umocnienia ducha i odwagi, która pokona każdą słabość!

Wasi Duszpasterze

Światowe Dni Młodzieży 2016

MSZE ŚWIĘTE

Niedziela

700, 900, 1100 i 1600

Dni powszednie

maj

1800

październik, listopad, grudzień

1700

pozostałe miesiące

poniedziałek, środa, piątek

1700

(1800 - od kwietnia do września)

wtorek, czwartek, sobota

700

Nowenna do M.B. Częstochowskiej

środa po Mszy św.

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

piątek po Mszy św.

LITURGIA NA DZIŚ

GALERIA

Początek strony